هاست ویژه ایران

10 روز ضمانت برگشت وجه

IR1

فضای هاست (مگابایت)
۵۰۰


ترافیک ماهانه (گیگابایت)
۴۰


IR2

فضای هاست (مگابایت)
۱۰۰۰


ترافیک ماهانه (گیگابایت)
۶۰


IR3

فضای هاست (مگابایت)
۲۰۰۰


ترافیک ماهانه (گیگابایت)
۸۰


IR4

فضای هاست (مگابایت)
۵۰۰۰


ترافیک ماهانه (گیگابایت)
۱۰۰


IR5

فضای هاست (مگابایت)
۱۰۰۰۰


ترافیک ماهانه (گیگابایت)
۱۲۰