با خدمات دامنه  آشنا شوید …

برای راه‌اندازی وب سایت، ابتدا لازم است دامنه خود را به ثبت رسانید. دامنه یا Domain همان نام وب سایت است (مانند wthost.ir). دامنه با استفاده از نام‌سرور، به سرور میزبان سایت متصل می‌شود. برای ثبت دامنه، غیر از انتخاب نام دامنه، لازم است بسته به فعالیت خود پسوند دامنه خود را از بین پسوندهای متنوع دامنه انتخاب نمایید.


پسوند دامنهثبت (تومان)تمدید (تومان)انتقال (تومان)
.comپر طرفدار۱۵۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰۱۵۰,۰۰۰
.irپر طرفداریک ساله
پنج ساله
۵,۹۰۰
۱۵,۹۰۰
۵,۹۰۰
۱۵,۹۰۰
۵,۹۰۰
1۵,۹۰۰
.info‌فروش ویژه۲۳۰,۰۰۰
۷۰,۰۰۰
۲۳۰,۰۰۰۲۳۰,۰۰۰
.net۱۸۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰۱۸۰,۰۰۰
.org۱۹۹,۰۰۰۱۹۹,۰۰۰۱۹۹,۰۰۰
.co۴۹۹,۰۰۰۴۹۹,۰۰۰۴۹۹,۰۰۰
.xyzشرایط خاص۲۲۶,۰۰۰۲۲۶,۰۰۰۲۲۶,۰۰۰
.biz۱۹۹,۰۰۰۱۹۹,۰۰۰۱۹۹,۰۰۰
.inشرایط خاص۲۹۹,۰۰۰۲۹۹,۰۰۰۲۹۹,۰۰۰
.tv۵۲۰,۰۰۰۵۲۰,۰۰۰۵۲۰,۰۰۰
.clubشرایط خاص۳۲۰,۰۰۰۳۲۰,۰۰۰۳۲۰,۰۰۰
.pw۲۴۰,۰۰۰۲۴۰,۰۰۰۲۴۰,۰۰۰

«دامنه‌هایی که با برچسب شرایط خاص مشخص شده اند، دارای شرایط خاصی جهت ثبت هستند، قبل از خرید لطفا این شرایط را بررسی نمایید»